תאונות תלמידים

ילדכם נפגע במסגרת חינוכית ומחוצה לה? מגיע לכם פיצוי.

הידעתם? מדי שנה נפגעים אלפי תלמידים במסגרת החינוכית ומחוצה לה. התלמיד זכאי לממש את זכותו מכוח פוליסת התלמידים מכוח חוק לימוד חובה(ראו ביטוח תאונות אישיות לתלמיד) והן מכוח דיני הנזיקין בתביעה כנגד הגורם האחראי למפגע במרחב הציבורי (ראו תאונות במרחב הציבורי) ו/או הגורם המעוול.

מהו מפגע במרחב הציבורי? מפגע במרחב ציבורי הוא כל דבר שעלול לגרום לנזק לתלמיד, כגון: מגרש ספורט לא תיקני, חצר שאינה בטיחותית, מרחב שאינו מוגן, בור פתוח, מדרגה שבורה, מעקה בטיחות לא יציב, מפגע בשטח בית הספר ובמסגרות החינוכיות השונות וכיו"ב.

מהו הגורם המעוול? במקרים רבים במימוש זכויות נפגעי גוף שהם תלמידים, עולה האפשרות לתבוע את הגורמים המעוולים (ביחד ולחוד), כגון-מנהלי בית הספר, מורים, סייעות, אב בית הספר, חברת השמירה, וכל גורם אחראי אחר לביטחון שלמותם הגופנים והנפשית של התלמיד/ים, וכל זאת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה כפי שיוסבר להלן.

מי אחראי לפיצוי בגין פציעה כתוצאה ממפגע במרחב הציבורי של התלמיד או לנזק גופני שנגרם לתלמיד? ככלל האחריות לפיצוי בגין פציעה כתוצאה ממפגע במרחב ציבורי חלה על האחראי על המרחב הציבורי – בעל הקרקע ו/או בעל החזקה בקרקע (רשות מקומית, משרד החינוך, בעל הנכס, וכיו"ב). אחריותם שלה אלה לדאוג לבטיחות התלמיד/ים ולמנוע מפגעים שעשויים לגרום לנזקי גוף ו/או רכוש.

עם זאת, קיימים מקרים בהם האחריות חלה על גורמים נוספים (ביחד ולחוד) וזאת במקרים של הפרה של חובה חקוקה/נהלים, חוזרי מנכל ו/או כתוצאה מרשלנות. דוגמה: תלמיד שבמסגרת חינוכית עבר תקיפה פיזית/נפשית עשוי לממש את זכותו ולתבוע את משרד החינוך(אשר מעסיק את הצוות החינוכי בבית הספר), הרשות המקומית(אשר בתחומה קיים בית הספר), המורה (אשר אמונה על התלמיד/ים במשך כל שעות שהותם במסגרת החינכוית וכיו"ב. למעשה במקרים אלו ניתן לתבוע את הגורם המעוול בעילות שונות ומגוונות.

האם ניתן לתבוע בתביעת נזיקין וגם תביעה מכוח ביטוח תאונות תלמידים?

התשובה חיובית, ביטוח תאונות תלמידים חל 24/7 וללא צורך בהוכחת אשם כלשהו וכפוף לתנאי הפוליסה.

אם ילדכם נפל, נפגע או נפצע (פיזית/נפשית) במסגרת החינוכית , ייתכן שיש לכם זכות לקבל פיצוי מהאחראי על המרחב ו/או מהגורם המעוול וכן לממש את זכותכם מכוח פוליסת ביטוח התלמידים.

לפיכך, במקרים אלו, חשוב ביותר – לפנות לעורך דין זיו קורן, העוסק בדיני הנזיקין והביטוח ואשר בעל ניסיון בייצוג נפגעים כתוצאה מנזקי גוף. 

השאירו את פרטיכם באתר ונשוב אליכם בהקדם

מאמרים בנושא זה

No data was found

תפריט נגישות